images

Renkli Doppler US

Renkli Doppler
Doppler Ultrasonografi yöntemi ile bir organın veya damarın kan akımı incelenebilmektedir. Kan akımının miktarı, akımı engelleyen yapı varlığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilebilir. Akan kan, kırmızı ya da mavi renk şeklinde gözle görülebilir. Akan kanın miktarı ile ilgili ölçümler yapılabilir.Bu esnada cihazdan kalp atışlarına benzer sesler duyulur. Cihazın çalışma prensibi, sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesidir. Doppler incelemeleri, normal ultrasonografi cihazları ile yapılır. Ancak bunlarda farklı bilgisayar donanımı mevcuttur. 
Doppler Ultrasonografi incelemesi, Doppler ultrason cihazına bağlı bir prob yardımıyla ve incelenecek organ ya da damar üzerine jel sürülerek gerçekleştirilir. Jeller, probun hava ile temasını önler ve gönderilen sesin daha derin dokulara ulaşmasını sağlar. Doppler Ultrasonografi incelemesi, tıpkı Ultrasonografi incelemesinde olduğu gibi radyasyon içermeyen bir tanı yöntemidir. 

Kol ve bacak damarları 
Atar ve toplar damarlardaki kireçlenme (damar sertliği) plaklarına bağlı oluşan darlık, pıhtı oluşumları ve toplar damarlarda yetmezlik (varisler) olup olmadığının saptanmasında kullanılabilmektedir. “Üst/alt ekstremite arteriyel ve/veya venöz Doppler” incelemesi adını alır. 

Karaciğeri besleyen damarlar 
Siroz v.b. hastalıklarda karaciğeri besleyen damarlarda meydana gelen değişiklikleri incelemek için kullanılır. “Portal Doppler” adını alır. 

Böbreği besleyen damarlar 
Diabet, hipertansiyon vb hastalıklarda böbreği besleyen damarların ne düzeyde etkilendiğini saptamak için kullanılır. “Renal Doppler” adını alır. 

Boyun damarları 
Boyunda, beyine giden ana atar damar ile dallarında kireçlenme plaklarına bağlı oluşan darlıkları ya da beynin arka kesimini besleyen damarların akım miktarını saptamak için kullanılır. “Karotis ve vertebral sistem Doppler” adını alır. 

Gebelerde, anneye ve fetuse ait damarlar 
Son adet tarihine göre gelişme geriliği şüphesi olan fetüslerde, hipertansiyonu olan gebelerde kan akımının hızı ve özelliği incelenerek olası anomaliler saptanır. “Obstetrik Doppler” adını alır. 

Erkeklerde testisleri besleyen damarlar 
Testisleri besleyen damarlarda meydana gelen düzensiz genişlemeler damarlardaki yetmezliğe bağlıdır ve erkeklerde kısırlığın önemli bir sebebidir. Bu damarlara yönelik yapılan incelemede toplar damarlardaki olası yetmezlik (varisler) saptanabilir. “Skrotal ya da testis Doppleri” adını alır. 

Gözü besleyen damarlar 
Diabet, hipertansiyon vb hastalıklarda göz damarlarında meydana gelen değişikleri saptar. “Göz Doppleri” adını alır. 

Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenen damarlanması 
Bir kitleyi (tümör) besleyen damarların olup olmaması o kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu saptamada önemli bir kriterdir. “Kitleye yönelik Doppler” şeklinde adlandırılır.