images

4D Ultrason

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de seçkin merkez ve kurumlarda uygulanılan, bir ileri teknoloji ürünü olan 4d ultrasonografi cihazı ile siz gebelerimizin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir şekilde izlemleriniz yapılabilmektedir.

Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeni ile özellikle batın, pelvis organlarının incelenmesinde, meme değerlendirilmesinde, gebelik takibinde ilk tercih edilen sistemdir.

Özellikle gebelerde 16-26 haftalar arasında 4 boyutlu inceleme ile anne karnında fetusun değerlendirilebilmesi mümkün olup fotoğraf-CD ile kayıt altına alınabilmektedir. Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının geliştirilmesi ile batın organlarının yanı sıra tiroid, testis, meme, tükrük bezleri gibi organların patolojilerin aydınlatılmasında öncelikle kullanılan inceleme yöntemidir.

Betatom’ da 3 adet ultrason cihazı bulunmakta olup, tüm cihazlar en son teknolojik yeniliklere sahiptir. Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça,göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal US, transvajinal US ve intraoperatif US verilen hizmetler arasındadır. Bu tetkiklere ilave olarak ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyonları yapılmaktadır.

4 boyutlu Ultrason (4D-US) nedir?

Utrason; kulağın duyamayacağı yüksek frekanstaki (ultra-sound) ses dalgalarının üretilerek bir prob (transducer) yardımıyla dokuya yollanması ve sonrasında değişik yoğunluklarda dokulardan yansıyan ses dalgalarından bir bilgisayar yardımıyla oluşturulan görüntülerin bir ekran (monitor) üzerinde görüntülenmesi olayıdır.Teknolojik ürünler arasında yeni bir üretim olan 4 boyutlu (4D) ultrasonlardaki görüntü kalitesi, standart 2 boyutlu (2D) ultrasonlardan çok daha iyi olup -adeta MR cihazındaki gibi- dokulardaki detaylar ayrıştırılabilmektedir.

Ultrason (US) teknolojisindeki gelişmeler, daha önce iki boyutlu olarak izlenen yapıların üç boyutlu olarak incelenmesini sağlamıştır.

Belirli bir hacmi tarama sonucu elde edilen bilgiler bilgisayar programları aracılığı ile üç boyutlu görüntülere dönüştürülebilmektedir. Ancak bu görüntülerin oluşumu ve ekranda izlenmesi uzun zaman almaktaydı. Son teknolojik gelişmeler sonucu üç boyutlu görüntülerin yerini dört boyutlu (4D) US görüntüleme yöntemi almıştır.

Zaman faktörü kullanılarak bebeğin anne karnındaki hareketleri eş zamanlı (realtime) olarak görüntülenir. İncelemeye aynı cihazda öncelikle normal US incelemesi ile başlanır. Bebeğin vücut içi organlar (beyin, mide, böbrekler, kalp ve mesane vb) incelenir.

Değişik ölçümler yapılarak son adet tarihine göre bebeğin beklenen haftası ile gelişimi kıyaslanır. Daha sonra 4D US ile bebeğin dış anatomik yapısı değerlendirilir.

Bebeğin yüz yapısı, el ve ayakları, omurga kanalı, sırt ve karın duvarı ayrıntılı olarak gözlenebilir.

Doğumsal Kusurlar ve Erken Teşhis Her anne ve baba adayının temel isteği gebelik süreci sonunda sağlıklı bir bebeğe kavuşmaktır.

Bunun için ilk adım mutlaka bir doğum hastalıkları uzmanına başvurmaktır. Uzman hekim muayenesi yanı sıra günümüzde gebeliğin başlangıcından itibaren değişik tarama yöntemleri ve testler uygulanmaktadır.

Betatom’ da tüm bu testler ve tanılar titizlikle yapılmaktadır.

Erken gebelik döneminde US ile gebelik kesesinin oluşumu, daha sonra kalp hareketleri ve fetus izlenebilmektedir. 11. ve 14. haftalar arasında vajinal yoldan yapılan US ile bebeğe ait kısımlar incelenmektedir. 

Bu sırada ense kalınlığı ölçümü yapılarak ikili test olarak adlandırılan kan incelenmesi ile bazı kromozom bozukluklarına bağlı hastalıklara ait risk oranı belirlenmektedir.

Ayrıca 4D özelliğe sahip vajinal US ile bebeğin anne karnındaki hareketleri, kol ve bacakları, yarık damak / yarık dudak gibi anomaliler saptanabilmektedir. 16. ve 18. haftalar arasında üçlü test yapılarak Down Sendromu (trizomi 21), nöral tüp defekti ve trizomi 18 gibi doğumsal anomali riskleri belirlenmektedir.

Şüpheli durumlarda ileri US görüntüleme, gerekirse amniosentez veya kordosentez gibi tetkikler yapılabilmektedir. 4D US görüntüleme ses dalgaları ile yapıldığı için, bebeğin çevresindeki sıvı miktarının bol olması iyi görüntüler almamızı sağlamaktadır.

Bebek eğer yüzünü rahim duvarına yerleştirip, el ve ayakları ile yüzünü kapatırsa uygun görüntüler elde edilememektedir.

4D US için en uygun dönem olarak 20-22. haftaları önermekteyiz .İkili ve üçlü test, 4D US inceleme ve hatta amniosentezin normal olması, gebeliğin ileri sürecinde herhangi bir sorun olmayacağı anlamına gelmemektedir.

Bu nedenle doğum uzmanınızın size önereceği düzenli kontrollere gitmeniz gerekmektedir. Çünkü hidrosefali (beyin-omurilik sıvısının dolaştığı beyin boşluklarında genişleme) ve hidronefroz (böbrek boşluklarında genişleme) gibi durumlar ileri haftalarda oluşabilmektedir. US, uzun yıllardan beri gebelerde güvenilir bir şekilde kullanılan ve radyasyon içermeyen bir görüntüleme yöntemidir

Ultrason incelemesi için, hastaların genellikle bir hastane yatağına veya inceleme masasına uzanmaları istenir. Prosedür boyunca, transdüserden hafif bir basınç ve titreşim hissetmek normaldir. Bu kesinlikle acısızdır. Oda ışıkları bazen parlamayı azaltmak ve ekranda görüntüleri daha iyi görebilmek için karartılmaktadır.

Daha iyi görüntüler elde etmek için vücudun pozisyon değişiklikleri bazen gerekli olabilmektedir. Diagnostik ultrason, klinik olarak yaygın kullanıldığı yıllar boyunca güvenli olduğunu kanıtlamıştır ve herhangi bir şekilde onunla ilişkili hiçbir zararlı etki yoktur. 4 D (4 boyutlu) ultrasonun avantajları, klasik ultrasonografide izlenemeyen bazı yapısal bozuklukların daha iyi görülebilmesidir:

 

Bunlar arasında

- Baş (kafa kemikleri),
- Yüz yapıları, dudak-damak yarıklarının incelenmesi,
- Kalp dokusu, damarları,
- Omurga,
- Kol, bacak ve parmakların incelenmesi,
- Bebek hareketlerinin gelişim hakkında bilgi vermesi,
- Ultrason eşliğinde yapılan biopsilerde hareketin her planda gözlenebilmesi, amniosentez iğnesinin fetusa olan uzaklığının daha iyi belirlenmesi,
- Çoğul gebelikleri incelenmesi,
- Fetal anomalilerin tayini,
- Rahim anormallikleri,
- Plasenta anormallikleri,
- Rahim myomları, polipleri,
- Yumurtalık tümörleri,
- Fetus, anne ve plasentaya ait damar yapılarının incelenmesi,
- Hamileliğin 3. ayında yapılan mongolizm taramasında bebeğin ense kalınlığının daha da iyi görülmesi sayılabilir.